dołącz

Korzyści płynące z przystąpienia do izby

Ikona Promocja

PROMOCJA

promocja działalności członków Izby na terenie Republiki Estońskiej oraz Rzeczypospolitej Polskiej;

Ikona Ochrona

OCHRONA

Ochrona i reprezentowanie interesów swoich członków w zakresie ich działalności gospodarczej, szczególnie wobec organów państwowych, samorządowych, organizacji krajowych i zagranicznych, wspieranie ich inicjatyw gospodarczych i udzielanie informacji pomocnych w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Ikona pomoc

POMOC

Organizowanie pomocy członkom Izby w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej,

Ikona Relacje

RELACJE

Prowadzenie działalności promocyjnej na rzecz członków Izby oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów z partnerami w  Republice Estońskiej oraz Rzeczypospolitej Polskiej

Członkostwo pozwala na:

point

udział w spotkaniach networkingowych i szkoleniach

point

informacje o wydarzeniach biznesowych i kulturalnych 

point

zaproszenia na eventy i spotkania biznesowe 

point

udział do specjalnej strefy członkowskiej 

point

pomoc w organizacji wydarzeń własnych członków

point

promocję i wsparcie kampanii prowadzonych przez Członków Izby 

point

ułatwiany kontakt z specjalistami ds. kwestii finansowych i prawnych

point

promocję polskich miast i przedsiębiorców w Estonii

point

 promocję Estonii w Polsce

point

pozyskiwanie inwestorów i partnerów biznesowych

point

 współpracę z estońskimi firmami, instytucjami i Ambasadą

point

 ekspozycję i promocja marki członka Izby na stronie www, w social mediach i podczas wydarzeń organizowanych przez Izbę

Jak dołączyć ?